top of page

 תכנית אח גדול

תכנית ׳אח גדול׳ מצוותת כל אחד ממעל ל300 החיילים שלנו בעמותה לאחד מבוגרי פלוגת חץ שבחטיבת הצנחנים. על ידי תכנית זו, החיילים שלנו זוכים לליווי אישי ומקצועי, תוך קבלת תמיכה ומעטפת קהילתית. המתנדבים המסורים שלנו, המהווים מודל והשראה, עוזרים לחיילים שלנו לנווט בין כל אתגרי השירות הצבאי, ומציעים להם תמיכה במסע שלהם. אנו חשים מחויבות להעצמת החיילים שלנו בכדי שיוכלו למממש את הפוטנציאל שלהם, ובהחלט מרגש לראות עד כמה המתנדבים שלנו משפיעים על חייהם.

bottom of page