top of page

חץ לעתיד

יוזמתנו הייחודית, חץ לעתיד, עוזרת לחיילים שלנו במעבר מהשירות הצבאי לחיים האזרחיים ובכניסה לשוק העבודה. אנו מציעים הכוונה מקצועית ובניית מסלול קריירה מותאם באופן אישי, תוך שימת לב כי כל החיילים זוכים להגשים את המטרות המקצועיות שלהם. הצוות שלנו מספק הדרכה ותמיכה מתמדת בכדי לעודד את החיילים לבנות עבור עצמם ומשפחותיהם עתיד מבטיח. אנו מאמינים כי מסירותה ולכידותה של הקהילה שלנו היא זו שמביאה להצלחת עתידם של חיילנו.

bottom of page