top of page

הבית של חץ

אנו מספקים דיור לשישה חיילים בודדים המשרתים בפלוגת חץ. דירות העמותה, אשר נמצאות בירושלים, מנוהלות על ידי צוות מסור הדואג למלא את הדירות באוכל מזין ויוצר אווירה ביתית, חמה ותומכת. אנו מתעדפים את רווחת החיילים שלנו במקום הראשון ומציעים להם מענה רגשי, הכוונה וארוחות שבת, בכדי לוודא שיש להם משפחה לחזור אליה כשהם אינם בבסיס.

bottom of page